Aino Kivisaari

Kuvataiteilija / Bildkonstnär/ Visuell artist

Kuvataideopettaja / Konstpedagog / Art teacher

Kuvataideterapeutti / Konstterapeut / Art therapist

saariaino@gmail.com

CV AINO